Suport en la configuració de la taula d’intervenció comunitària de l’Ajuntament de Sabadell

El Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de Sabadell fa la demanda a l’equip de MARGES en el suport a la configuració de la Taula Transversal d’Intervenció Comunitària del consistori. Aquest encàrrec s’emmarca en el procés de desplegament del nou Pla Estratègic d’Intervenció Comunitària per a la ciutat. La Taula ha de garantir l’articulació d’una estructura organitzativa interna que assenti les bases per al desplegament del Pla i vetlli per la participació, la coordinació i la transversalitat entre aquelles àrees que treballen, o poden treballar, des d’una visió comunitària als barris de la ciutat de Sabadell.

2018
Sabadell