Suport metodològic i sistematització al projecte participatiu al barri Bonavista

Aquest projecte s’emmarca en un procés més ampli que MARGES està duent a terme des de maig de 2019, consistent en acompanyar a les seus territorials d’Òmnium a incorporar la mirada comunitària en les seves actuacions i en la seva manera d’estar i relacionar-se amb l’ entorn. A Bonavista, acompanyem metodològicament al Grup Impulsor en la definició i realització d’un procés participatiu amb entitats i veïns/es de Bonavista que permeti recollir necessitats i propostes de serveis i activitats per definir com es pot posar el nou local al servei del barri. El projecte inclou una sistematització del procés a partir del qual recollir aprenentatges, generar reflexió i definir un model d’actuació replicable a altres territoris.

2020
Tarragona