Impuls comunitari a l’Alt Penedès

Impuls comunitari a l’Alt Penedès

Al llarg del 2024, estem realitzant una formació i acompanyament al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per impulsar l’orientació comunitària al treball del Servei de Benestar Social i contribuir al desplegament del Pla Local d’Acció Comunitària a la comarca. Aquest...
Suport a l’impuls d’una estratègia de cures a Sabadell

Suport a l’impuls d’una estratègia de cures a Sabadell

Des del PLACI de l’Ajuntament de Sabadell es demana als equips de MARGES i el Risell un suport tècnic per desplegar l’aposta per una estratègia de cures a la ciutat de Sabadell. El nostre suport consisteix en dibuixar les fases del desplegament d’aquesta estratègia...
Formació en treball comunitari als serveis socials de Terrassa

Formació en treball comunitari als serveis socials de Terrassa

L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Terrassa té la voluntat de formar en acció comunitària a tots els i les professionals dels serveis socials bàsics municipals. La formació s’ha organitzat en 4 edicions formatives als equips tècnics i 1 edició adreçada a...
Acompanyament organitzatiu a la Federació ALLEM

Acompanyament organitzatiu a la Federació ALLEM

En el marc del procés “Repensem ALLEM” que ha iniciat la Federació ALLEM l’any 2023, es demana suport a les cooperatives Risell i MARGES amb l’objectiu d’analitzar i definir la manera com les entitats de la Federació volen treballar de forma conjunta i col·laborativa....