Suport a l’impuls d’una estratègia de cures a Sabadell

Suport a l’impuls d’una estratègia de cures a Sabadell

Des del PLACI de l’Ajuntament de Sabadell es demana als equips de MARGES i el Risell un suport tècnic per desplegar l’aposta per una estratègia de cures a la ciutat de Sabadell. El nostre suport consisteix en dibuixar les fases del desplegament d’aquesta estratègia...
Diagnosi dels Plans de desenvolupament comunitari de Barcelona

Diagnosi dels Plans de desenvolupament comunitari de Barcelona

A la ciutat de Barcelona hi conviuen diversos instruments d’intervenció comunitària. Un dels que tenen més recorregut en alguns barris de la ciutat són els Plans i Processos de Desenvolupament Comunitari (PPDC). Aquests instruments tenen gairebé 20 anys de trajectòria...
Formació en treball comunitari als serveis socials de Terrassa

Formació en treball comunitari als serveis socials de Terrassa

L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Terrassa té la voluntat de formar en acció comunitària a tots els i les professionals dels serveis socials bàsics municipals. La formació s’ha organitzat en 4 edicions formatives als equips tècnics i 1 edició adreçada a...