Oferta formativa

El catàleg de MARGES t’ofereix diferents itineraris pensats per enfortir els teus coneixements i habilitats per a la pràctica comunitària. Es tracta de camins que et permeten crear el teu propi recorregut formatiu i fer xarxa amb altres persones per compartir experiències i passió per l’acció comunitària. Alguns d’aquests itineraris els impartim acompanyades d’altres companyes de viatge amb qui col·laborem, per sumar trajectòries i mirades, i oferir processos d’aprenentatge que innovin i transformin.

D’una banda, trobareu un itinerari genèric que ofereix un marc conceptual sobre l’acció comunitària. De l’altra, itineraris específics que aterren la pràctica comunitària en diferents àmbits d’actuació: l’itinerari serveis socials, l’itinerari educació, l’itinerari equipaments i l’itinerari entitats socials.
Cada itinerari es desplega amb una píndola formativa, orientada a emmarcar la pràctica; uns laboratoris, pensats com espais d’intercanvi, d’enriquiment mutu, de coneixement de bones pràctiques; i uns seminaris, en els que podreu aprofundir en un tema específic, enriquir-vos amb debats actuals o conèixer marcs innovadors.